Allergisk astma

Astma som framkallas av allergiska reaktioner kallas även atopisk astma. Det är en vanlig orsak till astma i alla åldrar, men är särskilt vanligt hos barn och ungdomar. Allergi står för cirka 90 % av alla fall med astma hos barn och ungdomar. Hos vuxna står den för en andel på cirka 50-60 %. Det mest förskrivna läkemedlet mot allergisk astma är Bricanyl som går att beställa direkt hem till brevlådan inom 3 dagar. Astmatiska barn brukar utveckla allergisk astma relativt tidigt, ungefär en tredjedel får sjukdomen innan de fyller två år. Sjukdomen brukar vara helt utvecklad innan skolåldern. Ärftliga faktorer är en vanlig anledning till allergisk astma. De flesta som får sjukdomen har föräldrar(en eller båda) som redan har allergisk astma.

Astma3

Varför får man det?
Som namnet antyder orsakas astman av en allergisk reaktion och precis som andra allergiska reaktioner orsakas det av allergener. Ordet allergener är ett samlingsbegrepp för alla typer av ämnen som kan orsaka allergiska reaktioner. De vanligaste allergenerna som kan orsaka astma är pollen, hundhår, katthår, kvalster samt hår från andra pälsdjur.

Den allergiska reaktionen orsakar inflammation i luftrören när du inandas en allergen vilket leder till astmasymtomen. Exakt hur kraftig reaktionen är och hur snabbt den visar sig varierar. Effekten kan vara nästan omedelbar ellerhar flera timmars fördröjning innan kroppen reagerar.

Eftersom effekten kan vara fördröjd kan det vara lite svårt för personer som inte har haft problem med astma tidigare att veta exakt vad som orsakar andningsproblemen. Det är lätt hänt att tro att andningsproblemen kan bero på något i hemmet när personen är allergisk mot något på arbetsplatsen eller någon annan plats.

Kan matallergier vara orsaken?
Ja, matallergier kan orsaka astmabesvär men det är ovanligt. Det finns vissa uppskattaningar som kan tyda på att cirka 20 % av alla fall av allergisk astma kan orsakas av matallergier. Det är dock osäkra uppskattningar och siffran är omdebatterad. Vidare finns det stor variation mellan olika länder och källor, så andelen är svår att veta säkert.

Det finns många ämnen i livsmedel som kan framkallas allergier, men ett ämne som många upplever att det förvärrar astma eller ger värre astmaattacker är gluten. Det finns inga uppgifter som bekräftar detta helt säkert. Den mest troliga orsaken är nog glutenintolerans eller allergi mot spannmål. Den största skillnaden mellan glutenintolerans och spannmålsallergi är att spannmålsallergiker kan inte bryta ner havreprotein vilket glutenintoleranta kan göra i de flesta fall.

Behandling och åtgärder
Om du misstänker att du har allergisk astma är det viktgaste att först ta reda på vad som orsakar inflammationen. I processen att ställa en astmadiagnos brukar det ingå att ta reda på om astman är orsakad av allergier eller inte. Om det inte föreslås direkt är det något man kan fråga läkaren att testa. Om astma har allergiska orsaker kan det ibland räcka att undvika allergener.

Det kan även vara nödvändigt att använda läkemedel som motverkar allergiska reaktioner samt astmaläkemedel som används mot astmaattacker. Exempel på astmamediciner som kan användas är snabbverkande luftrörsvidgande mediciner. Exakt hur en behandling mot allergisk astma kan utformas är väldigt individuellt och kan innehålla många olika sorters astmamediciner. En del behöver en regelbunden daglig behandling(som kan bestå av många läkemedel) medan andra bara behöver akuta antiinflammatoriska eller luftrörsvidgande läkemedel.

Kan man skaffa hund eller katt om man har allergi?
Allergi mot pälsdjur utvecklas ofta i barndomen och den bakomliggande orsaken är att kroppen reagerar på ämnen som finns i djurets saliv, urin eller talgskörtlar. Det är nästan aldrig pälsen i sig som orsakar allergin, utan ämnen som finns på den. Allergiska reaktioner kan bryta ut inomhus eller utomhus och man kan bli allergisk mot vilket pälsdjur som helst. I Sverige är de vanligaste pälsdjursallergierna mot katt, hud och häst. Tänk på att allergener från pälsdjur kan spridas genom djurägares kläder och hår. Allgener från katt är särskilt långvariga, de kan finnas kvar flera år i efter katten har lämnat bostaden.

Trots riskerna är det många pälsdjursallergiker som drömmer att ha en katt eller hund. Det finns lite hopp för detta eftersom en del pälsdjursallergiker verkar kunna tolerera vissa hundraser. Mängden allergener verkar variera från hund till hund men det finns tyvärr inga pälsdjur som är helt allergisäkra. Katt är aldrig en bra kombination med astma och allergi. Dessutom ökar risken att bli allergisk mot fler pälsdjur om du redan är allergisk mot ett.

Det är därför säkrast att inte ha några pälsdjur hemma om du har allergisk astma. Även om du bara får lindriga symtom ökar risken att få kronisk astma om du är i ständig kontakt med allergener. Det kan däremot vara möjligt att klappa andras husdjur om du sköter dina läkemedel mot astma och allergier och brukar sunt förnuft. Alternativa husdjur man kan skaffa som pälsdjursallergiker är bland annat ormar, ödlor eller sköldpaddor.

Pollen
Pollenallergi brukar vara som värst på våren och försommaren när lövträd blommar och denna tid är besvärlig för allergiska astmatiker som är överkänsliga mot pollen. Björkpollen orsakar flest allergier men överkänslighet mot pollen hassel, al, bok och ek är också vanligt. Lövträdsallergiker kan även reagera på äpplen, nötter, stenfrukter samt råa morötter. En vanlig reaktion på att äta något du inte tål är att det kliar i halsen, nästäppa eller astma.

Om du har allergisk astma och är överkänslig mot pollen bör du redan innan säsongen boka tid hos läkare för att ordna med alla mediciner så du kan börja behandlingen tidigt. Kolla även pollenrapporterna regelbundet så du vet vad du har att vänta dig.