Ansträngningsastma

Astmasymtom vid fysisk ansträngning är ganska vanligt för personer med kronisk astma. Vissa som har lättare besvär kan även ha en astmavariant som enbart visar sig i samband med fysisk ansträngning. Ansträngningsastma är ganska vanligt.

Vad är ansträngningsastma
Ansträngningsastma kallas den typ astma som endast förekommer i samband med träning eller annan hård fysisk ansträngning. Den inträffar särskilt ofta vid kraftfull eller långvarig träning. Det finns dock en stor individuell variation, vissa får astmabesvär av lättare fysisk ansträngning.

astma6

Det som orsakar besvären är att slemhinnorna i luftvägarna torkas ut snabbt tack vare den tunga och snabba andningen i samband med fysisk ansträngning. Luftvägarna kan även bli kallas snabbt på grund av en avdunstande värmeförlust. Sammantaget kan detta orsaka besvär genom att uttorkningen och i viss mån avdunstningen i luftvägarna kan utlösa ett astmaanfall. Vad som vanligtvis händer är att musklerna drar ihop sig och stramar åt sig, vilket leder till typiska astmasymtom. Om ansträngningsastma lämnas obehandlad kan det leda till att luftvägrarna svullnar upp och blir inflammerade.

Vilka symtom får du?
Symtom på ansträngningsastma uppträder vanligen mellan 5 till 20 minuter efter du börjat träna/anstränga dig samt 5 till 10 minuter efter avslutad träning/ansträngning.
Typiska symtom:

  1. Tryck eller åtstramning över bröstet
  2. Kraftiga hostningar
  3. Andnöd/andningssvårigheter medan du tränar/anstränger dig
  4. Väsande andning
  5. Ovanlig och kraftig trötthet när du tränar/anstränger dig

Om du upplever något eller några av de ovan stående symtomen när du tränar eller anstränger dig fysiskt finns det en stor sannolikhet att du har ansträngningsastma. Du bör kontakta läkare för att få en fullständig diagnos för att vara på den säkra sidan.

Behandling och förebyggande åtgärder
Ansträngningsastma kan få människor att bli rädda eller känna sig osäkra för fysisk ansträngning, oavsett i vilken form den kommer. Detta är olyckligt eftersom träning är viktigt för hälsan och fysisk ansträngning är något som är svårt att undvika i längden. Det finns dock ett antal sätt att förebygga och behandla besvären som kan ta bort begränsningarna och låta dig leva som du önskar.

Ett enkelt sätt är att värma upp 10 minuter innan du börjar träna eller måste anstränga dig fysiskt. Du bör även trappa ner eller ”värma ner” efter träning eller hård ansträngning. Uppvärmningen är tänkt att ge dig en säkerhetsmarginal och förbereda kroppen och luftrören. Nertrappningen ger bronkerna en chans att värmas upp igen sakta och förebygga astmaattacker. Försök att även undvika motion i kyla eller fuktiga, dimmiga dagar. Luftförereningar kan trigga symtomen, detta leder till att alla miljöer som har höga halter luftföreningar kan sätta igång besvären. Ta det även väldigt lugnt när du lider av förkylning.

Om du skulle få andningssvårigheter medan du motionerar, tränar eller anstränger dig fysiskt bör du stoppa aktiviteten omedelbart och använda en astmainhalator eller liknade hjälpmedel.

Förebyggande inhalatorer är en effektiv förebyggande åtgärd. Inhalatorer som innehåller bronkdilaterare som albuterol eller kromolynnatrium är särskilt bra att använda och bör intas ca 15 till 20 minuter innan träning eller ansträngning. Mer långtidsverkande varianter som bronkdilaterare(ex salmeterol) bör tas 1 timma innan träning/fysisk ansträngning.
Genom att använda förebyggande planering, tips och behandlingar kan du ta bort eventuell oro för träning eller fysisk aktivitet vilket i längden ger bättre livskvalitet och tar bort onödiga restriktioner från ditt liv.