Ansvarsförtydligande

Innehållet på astmamedicin.nu är informativt och bör ej ersätta den medicinsk rådgivning en legitimerad läkare kan ge. Astmamedicin.nu gör inte reklam för receptbelagda mediciner då detta enligt lag inom EU inte är tillåtet. Det material på siten som rör receptbelagda mediciner ska betraktas som information som läsaren själv väljer att värdera.