Astmasymtom

Symtom på astma kan variera en del. Det kan vara stor individuell skillnad hur symtomen manifesterar sig och hur allvarliga besvären är påverkar även hur symtomen visar sig. Det är heller inte en regelbunden sjukdom, utan besvären kan komma i perioder och sedan kan man känna sig helt frisk under andra perioder.

Vanliga symtom:

 1. Ovanligt kraftig och långvarig hosta
 2. Hosta vid fysisk ansträngning
 3. Rethosta. Visar sig ofta som hosta som vägrar att försvinna och blir oftast värre under natten eller i kalla och fuktiga miljöer
 4. Hostar upp slem, förekommer ofta i samband med resthosta
 5. Ovanligt kraftig och långvarig hosta när du blir förkyld
 6. Hosta på natten som det inte finns någon uppenbar förklaring till
 7. Andningsproblem eller att det blir tungt att andas. Detta visar sig ofta som att det är svårt att andas djupt eller att det blir svårt att andas utan att bli andfådd
 8. Påtagliga andningsproblem vid fysisk ansträngning
 9. Avvikande andningsljud. Det kan uppstå väsande eller pipande andningsljud
 10. Du kan även känna en känsla som kan beskrivas som tryck över bröstet. Kan komma samtidigt som andra symtom eller komma som ensamt symtom. Vissa astmatiker kan även få detta symtom innan en astmaattack
 11. Trötthet. Det är vanligt att många astmatiker känner sig ovanligt trötta. Det beror ofta på att det är påfrestande för kroppen att inte kunna andas ordentligt. En starkt bidragande faktor till tröttheten är att det är svårt att sova ordentligt med astmabesvär

Det finns även vissa symtom som tyder på att din astma håller på att bli värre. Problem med hosta eller slemhosta eller påtagliga andningssvårigheter tyder oftast på en försämring av astman. Även trötthet eller hängighet kan vara ett tecken på att du är på väg in i en försämringsperiod.

Hur symtomen manifesterar sig varierar från person till person i styrka och frekvens. Det brukar ta mellan sex timmar till två dagar för en allvarlig astmaattack att utvecklas. Vissa har oturen att få astmaattacken nästan direkt efter symtomen visar sig.

Personer med astma kan även vara särskilt känsliga för vissa saker. Luftrören är ofta väldigt känsliga för retningar och retande påverkan som kall luft, rök eller starka dofter kan utlösa astmaanfall. Besvären kan även utlösas av allergiframkallande saker, exempelvis pälsdjur, kvalster eller pollen.