Atrovent

Atrovent är en luftrörsvidgande medicin som används för att behandla astma och KOL(kroniskt obstruktiv lungsjukdom). Läkemedlet innehåller ett aktivt ämne som kallas ipratropium och har effekt inom 15 minuter efter intag via inhalator. Läkemedlet når full effekt efter ca 1 till 2 timmar och effekten varar i ca 6 timmar. Atrovent inhalationsspray finns i doseringen 20 mikrogram/dos. Atrovent inhalationsspray är främst tänkt att användas som en regelbunden behandling och är inte utformat för att ge snabb lindring av astmaattacker.

Atrovent

Vad är bra med Atrovent
Atrovent är ett effektivt luftrörsvidgande läkemedel med låg biverkningsprofil jämfört med andra liknande läkemedel som intas via inhalator. Läkemedlet har god effekt för att få musklerna i luftvägarna att slappna av vilket vidgar dem och lindrar andningsproblem. Det blir helt enkelt enklare och lättare att andas.

Hur fungerar medicinen?
Vid inandning går den aktiva ingrediensen ipratropium ner i lungorna. När läkemedlet nått sin destination förhindrar det att luftvägar och lungor drar ihop sig, vilket förbättrar andningen och håller luftvägarna öppna.

Användning och behandling
Atrovent inhalationsspray är främst avsedd för regelbunden användning och förebygger akuta astmabesvär. Det är inte en inhalator som är tänkt att användas som snabbverkande lindring av astmasymtom eller astmaattacker. Exakt användning och dosering kan skilja lite enligt läkares rekommendationer. Det är alltid säkrast att utgå ifrån läkarens ordinationer samt anvisningar för användning på läkemedlets förpackning eller bipacksedel. Nedan kommer en ungefärlig beskrivning hur Atrovent inhalationsspray ofta används.

En vanlig dosering för vuxna och barn över 6 år är 2 inhalationer 4 gånger per dag. Du bör inte överskrida 12 inhalationer per dygn.
Dosen inhaleras via en inhalator. Förbered inhalatorn innan du börjar. Andas ut. Sätt inhalatorn mot munnen och håll botten inhalatorn uppåt. Andas in med ett djupt andetag och håll andan ett par sekunder. När detta är klart, andas ut igen.

Det finns skäl att vara försiktig för behandling av barn under 12 år på grund av begränsad erfarenhet av behandling av barn. Det är därför bäst att behandling av barn (12 år eller yngre) sker under övervakning av vårdpersonal. Ett annat alternativ är att använda en annan astmamedicin.

Det finns inte mycket kunskap eller forskning hur Atrovent påverkar gravida eller kvinnor som ammar. Det därför rekommenderat att tala med läkare innan användning av läkemedlet om du är gravid eller ammar.

Var försiktig om
De flesta som lider av astma eller KOL kan använda Atrovent, det är väl tolererat av de flesta och har milda biverkningar jämför med andra astmainhalatorer. Det finns dock undantag. Personer som är allergiska mot någonting i innehållet bör inte använda läkemedelet. Det finns skäl att observera stor försiktighet om du har blåshalsförträngning, prostataförstoring, grön starr eller cystisk fibros. Om något av detta stämmer rekommenderas de att konsultera läkare innan användning.

Interaktion med andra mediciner?
Vissa läkemedel kan påverka effekten av Atrovent inhalationsspray och bör därför inte kombineras utan godkännande från läkare. Det är framförallt mediciner som andra luftrörsvidgande läkemedel(ex beta-2-stimulerare som terbutalin eller salbutamol), läkemedel med teofyllin eller liknande. Personer som lider av grön starr med trång kammarvinkel kan få större risk att få akut grön starr om Atrovent och beta-2-stimulerare kombineras.

Biverkningar
Atrovent har en låg biverkningsprofil jämfört med andra astmaläkemedel, men biverkningar kan förekomma. De vanligast förekommande biverkningarna är irritation i hals eller mun, muntorrhet, hosta samt kramp i halsen. Andra biverkningar kan förekomma, men de är ovanliga. En full lista på fler eventuella biverkningar finns på läkemedlets bipacksedel.