Flutide

Flutide är en astmamedicin med antiinflammatoriska egenskaper som hjälper mot andningssvårigheter och minskar risken för astmaattacker. Det är ett så kallat kortisonpreparat och innehåller en aktiv substans som kallas flutikason. Läkemedelet kan användas som inhalationspulver eller inhalationsspray. Läkemedlet finns tillgängligt som Flutide Evohaler inhalator samt Flutide Diskus inhalator. Flutide finns i styrkorna 50, 100 samt 125 mcg(mikrogram). Här kan du via online-läkarkonsultation beställa Flutide via nätet och få medicin direkt till brevlådan.

Vad är bra med Flutide
Läkemedlet är en effektiv preventiv astmabehandling som förbygger och minskar risken för astmaattacker. Detta leder till en bättre livskavlitet med färre begränsningar tack vare minskad risk för att få andningssvårigheter och astmaattacker. Läkemedlet är lätt att använda. Evohaler är en vanlig lättanvänd inhalator och funktionen är bekant för de flesta användare. Flutide Diskus innehåller tryckförpackningar med flutikason i pulverform vilket ger en mer exakt dosering.

Hur fungerar medicinen?
Flutide är ett preparat som motverkar irritation och svullnad, läkemedlet brukar räknas som ett kortisonpreparat. Det aktiva ämnet flutikason är en antiinflammatorisk steroid som är hjälper till att reducera både svullnad och irritation i luftvägarna och lungorna och har särskilt effektiv verkan i lungorna. Effekten av den aktiva substansen tillsammans med de andra ingredienserna ger användare lindring av astmatiska symtom som andningssvårigheter och förebygger astmaattacker. Flutide är oftast använt som en del i en regelbunden behandling mot astma och förebygger astmabesvär. Läkemedlet är inte utformat för att ge snabb lindring vid akuta astmabesvär, då passar snabbverkande luftrörsvidgande läkemedel bättre.

Användning och behandling
Läkemedlet används som en regelbunden behandling mot astma för att förebygga symtom och besvär i samband med astma. Flutide ger ingen snabb lindring mot akuta astmasymtom. Läkemedlet ger inte full effekt direkt, utan det tar några dagars regelbunden behandling innan full verkan uppnås. Tänk på att det krävs regelbunden användning för att Flutide ska ge full effekt. Man aldrig överskrida doseringen.
Flutide Evohaler intas via en inhalator. Proceduren är enkel, man trycker först på en knapp på toppen av behållaren och sedan andas man in. Flutide Disk har en liknande procedur. Det första steget är att man trycker in en spak på munskyddet. Detta frigör en dos som man sedan andas in.

Exakt användning och dosering kan variera, men det viktigaste är att följa läkarens ordinationer samt instruktioner på förpackningen eller bipacksedeln. Vanliga förkommande doseringar för olika åldersgrupper:

  • Vuxna och ungdomar över 16 år: 1-2 inhalationer varje morgon och kväll
  • Barn från 4 år och äldre: 1-4 inhalationer med Flutide Evohaler 50 mikrogram morgon och kväll
  • Barn 1-4 år: 2 inhalationer med Flutide Evohaler 50 mikrogram morgon och kväll. Användning av andningsbehållare rekommenderas

Efter inhalation av doserna/dosen bör man skölja munnen för att få bort alla rester av läkemedlet. Användare av inhalationssprayen bör även skaka den före användning. Läkemedelet kan även användas tillsammans med en så kallas andningsbehållare. Detta är ett hjälpmedel som är lämpligt för personer som har svårigheter att andas in genom munnen och trycka av en spraydos samtidigt eller små barn.
Kvinnor som är gravida eller ammar bör rådfråga läkare innan användning. Det samma gäller för kvinnor tror sig vara gravida eller planerar att skaffa barn inom en snar framtid. Det finns många orsaker till detta, men en viktig orsak är att det är okänt om flutikasonpropionat kan gå över i modermjölk.

Om behandlingen skulle ge mindre eller en ständig avtagande effekt, kontakta läkare. Det kan vara nödvändigt att göra förändringar i din astmabehandling.

Interaktion med andra mediciner?
Det finns vissa läkemedel som kan ha oönskad effekt på Flutide. Om du använder andra mediciner regelbundet bör alltid berätta det för läkare innan användning av Flutide. Ett par läkemedel som ketokonazol eller itrakonazol som används mot svampinfektioner samt ritonavir(ett HIV-läkemedel) kan öka risken för biverkningar. Det kan även finnas fler läkemedel som inte är lämpliga att kombinera med flutide.

Var försiktig om
Flutide är ett säkert och beprövat läkemedel som det flesta astmatiker kan använda. Två undantag är individer som är allergiska mot flutikason eller HFA 134a. Det kan även finnas andra produkter eller ämnen som kan fram framkalla negativa reaktioner, det är därför väldigt viktigt att nämna alla läkemedel du använder i en onlinekonsultation eller konsultation med läkare. Gravida kvinnor eller kvinnor som ammar bör tala med läkare ifall det finns någon annan behandling som passar bättre.

Biverkningar
Likt andra läkemedel kan vissa individer få biverkningar eller reaktioner på flutide. Eventuella biverkningar är dock generellt milda. Risken för biverkningar kan minskas genom att skölja munnen eller borsta tänderna efter varje inhalation. De vanligaste biverkningarna är ömhet i halsen eller svampinfektion i munnen. Reaktioner som kan framkallas av läkemedlet inkluderar kliande, halsirritation, svullnad samt andningsproblem.

Om du mot förmodan skulle uppleva symtom på allergiska/anafylaktiska reaktioner som svår svullnad i ansiktet, munhåla eller svalg bör du kontakta läkare. Detta gäller även om du får kramp i luftrören eller får andnöd. Detta är väldigt ovanligt, det förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare.