Ventoline

Ventoline är ett luftrörsvidgande läkemedel som gör det lättare att andas vid andningsproblem som i samband med ett astmaangrepp. Det finns i två olika doseringar; 100 mg och 200mg. Läkemedlet finns i två formuleringar; Ventoline Evohaler och Ventoline Discus. Läkemedlet kan användas mot astma och mot kroniskt obstruktiv lungsjukdom(KOL).

Ventoline

Vad är bra med Ventoline
Ventoline inhalator ger snabb och effektiv lindring av astmasymtom. Läkemedelet är snabbverkande och reducerar symtom som andfåddhet, väsande andning samt tryck över bröstet väldigt snabbt. Läkemedlet kan även användas tillsammans med preventiva behandlingar som minskar inflammation i lungorna och minskar slemproduktion. Båda besvären kan göra astmaattacker mer allvarliga.

En astmaattack kan vara skrämmande och obehaglig om den inträffar oförberett. Genom att använda Ventoline inhalator kan du omedelbart reducera symptom såsom väsande andning, andfåddhet och tryck över bröstet. Denna specifika astmamedicin kan också användas tillsammans med preventiv behandling för att minska inflammation som inträffar i lungorna samt slemproduktionen som kan göra att astmaattacken mer allvarlig.

Hur fungerar medicinen?
Ventoline är så kallas luftrörsvidgande medicin som lindrar astmasymtom genom att göra det lättare att andas. Detta uppnås primärt genom att få musklerna i lungorna att slappna av och öppnar luftvägarna. Den aktiva substansen kallas salbutamol. Nedan kommer en närmare förklaring av vad som händer vid en astmaattack och hur Ventoline kan ge lindring.

När en astmaattack inträffar drar tuberna där luft passerar(bronkiolerna) ihop när en person utsätts för irritation som exempelvis pollen eller rök. Ventoline kan stimulera beta receptorer som påverkar musklerna i kroppen(speciellt musklerna i lungorna) att tillåta transport av mer luft. Det aktiva ämnet Salbutamol kan även hjälpa mildra inflammation på vissa typer av celler i samband med astmaanfall.

Ventoline Evohaler verkar inom fem minuter och ger snabb och effektiv lindring av symtom vid ett astmaanfall. Läkemedlets verkan håller i sig i cirka 4 till 6 timmar. Den andra varianten, Ventoline Diskus, fungerar på ett liknade sätt som Ventoline Evohaler men ger inte lika snabb effekt och kan inte användas av personer med laktosintolernas.

Användning och behandling
Ventoline kan användas för lindring av symtom för astma och KOL(kroniskt obstruktiv lungsjukdom). För astma används läkemedlet främst för akut lindring av symtom vid exempelvis astmaattacker.

Exakt användning och dosering kan se lite olika ut, men eftersom behandlingar för astma kan se väldigt olika ut för olika individer är det viktigaste att följa läkarens ordinationer och instruktioner som följer med läkemedlet.

Det vanligaste sättet att använda Ventoline för vuxna och barn över 12 år är att ta en eller två doser vid behov i samband med en astmaattack. Man kan ta doserna före en begynnande astmaattack eller under pågående astmabesvär för att lindra symtomen och få hjälp att andas normalt. Användare av Ventoline Diskus ska endast ta en spraydos. Barn mellan 4 till 11 år ska ta en inhalation, denna rekommendation kan ibland utökas till två doser om det behövs. Barn får inte överskrida mer två inhalationer fler än 4 gånger per dygn.

Läkemedlet kan även användas i preventiv, regelbunden behandling men då är användning och dosering lite annorlunda. Denna typ av behandling utformas av läkare och det är viktigt att följa alla instruktioner för bästa möjliga effekt. Det kan även ingå andra läkemedel i behandlingen. En vanlig dosering under sådana omständigheter är 2 inhalationer fyra gånger dagligen.

Om läkemedlets effekt skulle minska / försvinna eller du känner att du behöver fler doser än normalt, kontakta din läkare. Öka inte dosen, det kommer troligen inte att hjälpa utan vad som ofta behövs är en justering av behandlingen.

Rådfråga alltid läkare innan användning om du är gravid eller ammar. Det kan vara bra att rådfråga läkare innan du använder läkemedlet om du tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn. Det är okänt om salbutamol kan passera passerar över i modersmjölk.

Interaktion med andra mediciner?
Effekten av Ventoline Evohaler kan påverkas av andra läkemedel om de tas samtidigt. Var särskilt med vissa blodtryckssänkande läkemedel(beta-blockerare), de kan upphäva effekten av Ventoline. Rådgör alltid med läkare före användning om du äter andra mediciner regelbundet. Mer information om vilka läkemedel som inte passar att kombinera med Ventoline finns på läkemedlets bipacksedel.

Var försiktig om

De flesta astmatiker kan använda Ventoline utan några som helst problem. Astmatiker som är allergiska mot salbutamol eller någon av de andra ingredienserna bör inte använda Ventoline. Vidare bör inte Ventoline Diskus bör inte användas av laktosintoleranta.

Individer som har sjukdomar och hälsobesvär som diabetes, hypertyreos, hjärtsjukdomar, kärlkramp, arytmier eller låg kaluimhalt i blodet bör rådgöra med läkare innan användning. Om du skulle få symtom som svullnad i ansikte, tunga eller svalg, sluta använda läkemedelet och kontakta läkare. Det samma gäller om du får symtom som svårigheter att svälja, nässelutslag eller andningssvårigheter.

Biverkningar
Ventoline är ett säkert läkemedel men kan likt andra mediciner orsaka biverkningar. De är inte vanligt förekommande och är nästan alltid milda. De vanligaste biverkningarna är irritation i halsen, hosta, darrningar, huvudvärk eller viss muskelvärk, och biverkningarna brukar vara ganska milda. Det finns andra eventuella biverkningar, men förekommer mer sällan och finns beskriva i mer detalj på bipacksedeln eller informationen för läkemedelet Ventoline. Eventuella biverkningar brukar vara vanligast i början av behandlingen, men blir ovanliga efter en tids användning.